اختصاصی مدال؛ مراسم تقدیر از جلال حسینی پیش از بازی

از سید جلال حسینی پیش از دیدار پرسپولیس و ذوب آهن تقدیر شد. ......

 از سید جلال حسینی پیش از دیدار پرسپولیس و ذوب آهن تقدیر شد.