اختصاصی مدال/ پست جدید برای رییس هیات مدیره باشگاه پرسپولیس

رییس هیات مدیره باشگاه پرسپولیس در صورت جدایی از این هیات پست ویژه ای را دریافت خواهد کرد ......

رییس هیات مدیره باشگاه پرسپولیس در صورت جدایی از این هیات پست ویژه ای را دریافت خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مدال، باشگاه پرسپولیس مدت زمان معینی را برای جایگزین کردن افراد جدید بجای نفرات بازنشسته خود پیش رو دارد و به همین دلیل جعفر اشرف کاشانی رییس هیات مدیره این باشگاه در صورتی که در سمت قبلی ماندگار نشود با پست جدید در این مجموعه فعالیت خواهد کرد.

کاشانی بازنشسته وزارت امور خارجه است و تلاش ها برای حفظ وی در هیات مدیره تا این لحظه بی ثمر بوده است.

باشگاه پرسپولیس در نظر دارد که اگر کاشانی نتوانست به عنوان رییس هیات مدیره به کار خود ادامه دهد عنوان مشاور عالی مدیرعامل را به وی بدهد تا با این کار بتواند همچنان از تجربیات این پیشکسوت بهره ببرد.

گفتنی است که این اتفاقات در شرایطی قطعیت پیدا می کند که طبق قانون مصوب اخیر، فعالیت در هیات مدیره باشگاهها شغل دولتی محسوب شود.

برخی بر این نظر هستند که این سمت(عضوهیات مدیره) شغل دولتی به حساب نمی آید.

تگ ها


لیگ برتر خلیج فارس فوتبال