اختصاصی مدال؛ کامیابی نیا به بیمارستان منتقل شد

......

کمال کامیابی نیا در دیدار مقابل تراکتورسازی به دلیل دررفتگی کتف با آمبولانس راهی بیمارستان شد

تگ ها


فوتبال