اختصاصی مدال؛۳ یا ۴ پرسپولیسی از لیست کنار گذاشته می شوند

احتمال خط خوردن ۳ یا ۴ بازیکن تیم پرسپولیس از لیست این تیم، زیاد است. به گزارش خبرنگار مدال،برانکو قصد دارد ۴ بازیکن تی ......

احتمال خط خوردن ۳ یا ۴ بازیکن تیم پرسپولیس از لیست این تیم، زیاد است.

به گزارش خبرنگار مدال،برانکو قصد دارد ۴ بازیکن تیمش را برای نیم فصل دوم کنار بگذارد و روی اسامی این ۴ نفر هم به قطعیتی رسیده است اما اعلام شدن رسمی نام این ۴ بازیکن منوط به این است که پرسپولیس بتواند در پست این بازیکنان، بازیکن جذب کند و اگر بتواند بازیکنان مورد نظرشان را در بگیرند، برانکو حداقل ۳ و حداکثر ۴ بازیکن را از لیست تیمش برای نیم فصل دوم کنار می گذارد.

تگ ها


پرسپولیس 1. Division Women فوتبال