اختصاصی؛ مدد جباری ممنوع الخروج شد

مسئول تدارکات قدیمی استقلال نمی تواند این تیم را در سفر به ترکیه همراهی کند ......

مسئول تدارکات قدیمی استقلال نمی تواند این تیم را در سفر به ترکیه همراهی کند.
به گزارش خبرنگار مدال، مدد جباری به دلیل بدهی مالیاتی ممنوع الخروج شد.
تدارکاتچی استقلال به دلیل عدم پرداخت بدهی مالیاتی اش نمی تواند این تیم را در سفر به ترکیه همراهی کند.
جباری که از قدیمی های استقلال به حساب می آید امروز متوجه شد به دلیل بدهی مالیاتی ممنوع الخروج است تا از سفر به ترکیه باز بماند.
بعد از شفر و تیام که طعم ممنوع الخروجی در استقلال را چشیده بودند این بار نوبت به تدارکاتچی استقلال هم رسید تا آقا مدد استقلالی ها از غایبان سفر به ترکیه باشد.

تگ ها


اخبار روز استقلال لیگ برتر خلیج فارس فوتبال