اختصاصی؛ ممانعت از برگزاری بازی‌های نساجی درورزشگاه وطنی!

به گزارش مدال، پس از تلاش شبانه روزی پیمانکار و همت استاندار و فرماندار و دیگر مسئولان شهری و استانی و رساندن نصف و نیمه ورزشگاه شهید وطنی به بازی ها و کاهش نگرانی ها و انتقادها؛ متاسفانه خبرهای خوبی از ادامه بازسازی ورزشگاه به گوش نمی رسد و کار با سرعت پایینی پیش می رود ......

به گزارش مدال، پس از تلاش شبانه روزی پیمانکار و همت استاندار و فرماندار و دیگر مسئولان شهری و استانی و رساندن نصف و نیمه ورزشگاه شهید وطنی به بازی ها و کاهش نگرانی ها و انتقادها؛ متاسفانه خبرهای خوبی از ادامه بازسازی ورزشگاه به گوش نمی رسد و کار با سرعت پایینی پیش می رود ...

به گزارش مدال، پس از تلاش شبانه روزی پیمانکار و همت استاندار و فرماندار و دیگر مسئولان شهری و استانی و رساندن نصف و نیمه ورزشگاه شهید وطنی به بازی ها و کاهش نگرانی ها و انتقادها؛ متاسفانه خبرهای خوبی از ادامه بازسازی ورزشگاه به گوش نمی رسد و کار با سرعت پایینی پیش می رود.
تهدیدهای مسئولان لیگ برتر در برگزاری بازی ها جدی است و در صورت نرسیدن دیگر امکانات ورزشگاه به بازی های نساجی، خصوصا بازی با استقلال تهران در هفته هفتم در ۳۱ شهریور، امکان تغییر میزبانی ورزشگاه خانگی نساجی در بازی ها بدیهی است.