اختصاصی/ پیشنهاد رسمی پرز به کونته رد شد

به گزارش خبرنگار مدال به نقل از کوپه باشگاه و پرز ادعای كوريره دلو اسپورت كه مدعی شده بود پرز با كونته تماس داشته را رد كرد ......


به گزارش خبرنگار مدال به نقل از کوپه باشگاه و پرز ادعای كوريره دلو اسپورت كه مدعی شده بود پرز با كونته تماس داشته را رد كرد.
به نوشته کوپه باشگاه مدعی است  هيچكس و هیچ مقامی در باشگاه با كونته تماس نگرفته و اين خبر كاملا نادرست است.
ناکامی های لوپتگی منجر شده که هر روز نام برخی مربیان به عنوان جانشین او مطرح شود اما از کونته به عنوان گزینه اصلی یاد می شود.

تگ ها


فوتبال