اختصاصی/ کامیابی نیا به ترک‌ها "بله" نگفت، مسلمان امیدوار به بخشش برانکو

کمال کامیابی نیا همچون فرشاد احمدزاده با رایزنی واسطه هایی که موجب انتقال جنجالی طارمی و رضاییان به ریزه اسپور شدند به ترکیه دعوتشده اما تمایل به جدایی در شرایطی که پرسپولیس محروم است و برخی مثل محرمی و احمدزاده تیم را ترک کرده اند ندارد ......

کمال کامیابی نیا همچون فرشاد احمدزاده با رایزنی واسطه هایی که موجب انتقال جنجالی طارمی و رضاییان به ریزه اسپور شدند به ترکیه دعوت شده اما تمایل به جدایی در شرایطی که پرسپولیس محروم است و برخی مثل محرمی و احمدزاده تیم را ترک کرده اند  ندارد.

او امیدوار است اختلافاتی که بر سر قرارداد با باشگاه دارد مرتفع شود. تلاش برای بخشیدن مسلمان توسط برانکو خبر ویژه دیگری است که از آن مطلع شدیم.

مدال درباره آخرین وضعیت  کامیابی نیا و مسلمان گزارش تکمیلی  منتشر خواهد کرد.

تگ ها


اخبار روز پرسپولیس لیگ برتر خلیج فارس فوتبال