اختصاصی؛ کونته فردا رسما جانشین لوپتگی می شود

اخراج لوپتگی حتمی است و برنامه ریزی ها برای معرفی کونته در حال انجام است ......

اخراج لوپتگی حتمی است و برنامه ریزی ها برای معرفی کونته در حال انجام است.

به گزارش خبرنگار مدال به نقل از اوندا سر، اخراج لوپتگی حتمی است.
اوندا سر تاکید کرد که  باشگاه تا چند ساعت ديگر اخراج لوپتگی را اعلام می کند و فردا ساعت 14:30 كونته به عنوان سرمربی رئال معرفی مي شود.

تگ ها


رئال مادرید لالیگا فوتبال