اختصاصی/ گرم کردن بازیکنان تیم ملی پیش از بازی با ترینیداد و توباگو

در این ویدیو گرم کردن بازیکنان تیم ملی ایران پیش بازی دوستانه با ترینیداد و توباگو را با هم میبینیم ......

در این ویدیو گرم کردن بازیکنان تیم ملی ایران پیش بازی دوستانه با ترینیداد و توباگو را با هم می‌بینیم.

تگ ها


ویدئو فوتبال