اختصاصی؛ گزارش تمرین تیم امید/تمرين فشرده اميدها براي رويايي با عربستان در منطقه نظامي

ملي پوشان تيم اميد ايران امروز راس ساعت ١٣ هتل كلكشن را به مقصد كمپ تمريني بيگ استار ترك كردند و با اسكورد پليس پس يك ساعت به محل تمرين رسيدند ......

ملي پوشان تيم اميد ايران امروز راس ساعت ١٣ هتل كلكشن را به مقصد كمپ تمريني بيگ استار ترك كردند و با اسكورد پليس پس يك ساعت به محل تمرين رسيدند.


به گزارش خبرنگار سایت مدال، ساعت ١٤:٣٠ تمرين ملي پوشان آغاز شد.
در ابتدا بازيكنان با كمك رضا شاهرودي و سهراب  بختياري زاده وارد زمين شده و با توپ و حركات كششي بدن هاي خود را گرم كردند.
در ادامه مرور كارهاي تاكتيكي و كار بازتوپ با نظارت و دستورات مستقيم كرانچار پيگيري شد.
با توجه به آناليز تيم ملي عربستان از سوي كادر فني، بازي تحت فشار و پرسينگ در اولويت برنامه تمريني امروز بود و صرفا تمرين در يك نيمه زمين انجام گرفت.
بازي آقا وسط و گلزني در شرايط فشرده به مدت ٢٠ دقيقه پيگيري شد.
در ادامه بازيكنان خط مياني و مهاجمان زير نظر كرانچار اختصاص كارهاي تاكتيكي رو مرورركردند و مدافعان نيز زير نظر شاهرودي و بختياري زاده برنامه هاي دفاعي رو مرور كردند.
گلرها نيز زير نظر تونجي، مربي كروات تيم ملي انجام شد
در بخش پاياني ملي پوشان به دو تيم تقسيم شدتد و در يك نيمه زمين فوتبال بازي كردند. بازيكنان هنگامي كه تحت فشار قرار مي گرفتند وظيفه داشتند كه با ارسال  پاس هاي صحيح به سمت دروازه هجوم برده و گلزني كنند
تمرين ساعت١٦به وقت محلی با سرد كردن بدن ها به پايان رسيد.

تگ ها


ایران فوتبال