اختلاف نظر چهار کارشناس درباره واکنش رحمتی

نظرات متفاوتی در مورد واکنش رحمتی در دیدار با پیکان وجود دارد....

نظرات متفاوتی در مورد واکنش رحمتی در دیدار با پیکان وجود دارد.

کارشناسان داوری فوتبال، نظرات متفاوتی در مورد واکنش رحمتی در دیدار استقلال و پیکان دارند.

به گزارش خبرنگار مدال، علی خسروی و سعید مظفری زاده دو کارشناس داوری فوتبال ایران با بیان اینکه مهدی مومنی در مقابل رحمتی دست به شبیه سازی زده است، بیان کردند که تصمیم کاظمی داور مصاف پیکان و استقلال در عدم اعلام پنالتی صحیح بوده است.

از سوی دیگر رود نیل و حیدر سلیمانی دو کارشناس داوری دیگر هم تاکید کردند رحمتی مرتکب خطای پنالتی شده است.