اخراج داور جنجالی از هیات فوتبال مشهد

به گزارش مدال به نقل از خبرگزاری فارسداور مشهدی و سابق فوتبال که به عنوان دبیر هیات فوتبال مشهد معرفی شده بود از این هیات جدا شد ......
به گزارش مدال به نقل از خبرگزاری فارسداور مشهدی و سابق فوتبال که به عنوان دبیر هیات فوتبال مشهد معرفی شده بود از این هیات جدا شد ...

به گزارش مدال به نقل از خبرگزاری فارس داور مشهدی و سابق فوتبال که به عنوان دبیر هیات فوتبال مشهد معرفی شده بود از این هیات جدا شد.
محسن قهرمانی داور بین المللی و سابق فوتبال، پس از انتصابش به عنوان دبیر هیات فوتبال مشهد حالا حدود یک ماه است که در محل کارش حاضر نمی شود.
این طور که گفته می شود قهرمانی به برخی انتصابات اخیر دیگر توسط سرپرست هیات فوتبال مشهد اعتراضاتی داشته است و در نهایت نیز از سمت خود کنار رفته است.
این در حالی است که مجید پوررضایی رئیس اداره ورزش و جوانان مشهد به صورت همزمان سرپرستی هیات فوتبال مشهد را نیز بر عهده دارد که همین امر به دلیل نا آشنایی وی با فوتبال مشکلات زیادی را نیز در این رشته به وجود آورده است و سبب نارحتی و اعتراض اهالی فوتبال مشهد شده است.
قهرمانی جدایی اش از هیات فوتبال مشهد را تایید کرد.