اخلاقی از المپیک حذف شد

......

 ...

حبیب الله اخلاقی با شكست خوردن مقابل رقیب آلمانی اش در مرحله "شانس مجدد"، از گردونه بازیهای المپیک كنار رفت