اخلاقی از المپیک حذف شد

......

حبیب الله اخلاقی با شكست خوردن مقابل رقیب آلمانی اش در مرحله "شانس مجدد"، از گردونه بازیهای المپیک كنار رفت

تگ ها


اخبار روز کشتی