اخلاقی: تعطیلی‌ها به کشتی آسیب می‌زند

مربی تیم ملی کشتی فرنگی گفت: اینکه می‌گویند کشتی در خطر حذف از المپیک قرار دارد، موضوعی است که باید در نظر گرفت. با این تعطیلی‌ها جمعیت کشتی از بین خواهد رفت....

وی ادامه داد: اینکه می‌گویند کشتی در خطر حذف از المپیک است، موضوعی است که باید در نظر گرفت. شاید حتی بشود در پارک‌ها مسابقه کشتی برگزار کرد و باید در این زمینه فرهنگ‌سازی کرد. طولانی شدن تعطیلی تمرینات و سالن‌ها آسیب‌های زیادی چه در کوتاه مدت و چه در درازمدت خواهد داشت. جمعیت کشتی به این شکل از بین خواهد رفت. باید حتما فکری در این خصوص کرد.

دارنده دو مدال برنز کشتی فرنگی جهان در سال های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۵ خاطرنشان کرد: یکسری از کشورها برای آنکه کشتی از تب و تاب نیفتد، پیش‌بینی مسابقه و رقابت را کرده‌اند. برنامه‌هایی تعریف کرده‌اند که به این شکل کشتی بیش از این بدون مسابقه و تمرین نماند. این وضعیت ضربه سنگینی به کشتی می‌زند.

اخلاقی با اشاره به تفکرات این روزهای محمد بنا گفت: فکر او همیشه کشتی است. به نظر من می‌شود از نظرات بزرگان کشتی استفاده کرد. محمد بنا به کشتی فرنگی ایران عزت داد، هر چند قبل از او هم مربیان زیادی زحمت کشیدند اما اتفاقات بزرگی در حضور او رخ داد. فدراسیون می‌تواند از نظرات او استفاده کند تا کشتی بیش از این تعطیل نماند.

تگ ها


کشتی فرنگی حبیب الله اخلاقی