ادعای جدید کی روش:فدراسیون جاسوس دارد!

کارلوس کی روش سرمربی تیم ملی کشورمان در جدیدترین مصاحبه خود با همشهری ورزشی به انتقاد از اخبار منتشر شده در خصوص تیم ملی پرداخت ......
کارلوس کی روش سرمربی تیم ملی کشورمان در جدیدترین مصاحبه خود با همشهری ورزشی به انتقاد از اخبار منتشر شده در خصوص تیم ملی پرداخت ...

کارلوس کی روش سرمربی تیم ملی کشورمان در جدیدترین مصاحبه خود با همشهری ورزشی به انتقاد از اخبار منتشر شده در خصوص تیم ملی پرداخت.به گزارش مدال کی روش در این خصوص گفت:«برای بازی های دوستانه ما در حال حاضر فقط در حال مذاکره با تیم های مختلف هستیم اما متاسفانه درون فدراسیون افرادی هستند که مسایل محرمانه و درونی فدراسیون را به بیرون درز می دهند. این رفتارها و این گونه اتفاقات مخصوصا وقتی از درون سازمان ما به بیرون درز پیدا می کند نشان دهنده اینکه یکسری افراد در حال لطمه زدن و در تلاش هستند اعتبار فدراسیون فوتبال و تیم ملی را زیر سوال ببرند. »