ادعای فاکس‌اسپورت؛ ایران با دومهاجم

براساس تحلیل فاکس اسپورت که البته محتمل و قابل پیش بینی است علیرضا بیرانوند در درون دروازه قرار می گیرد ......

براساس تحلیل فاکس اسپورت که البته محتمل و قابل پیش بینی است علیرضا بیرانوند در درون دروازه قرار می گیرد ...

براساس تحلیل فاکس اسپورت که البته محتمل و قابل پیش بینی است علیرضا بیرانوند در درون دروازه قرار می گیرد. رامین رضاییان و میلاد محمدی در کناره های خط دفاعی بازی می کنند و زوج خط دفاعی هم مرتضی پورعلی گنجی ومحمد حسین کنعانی زادگان هستند. در ترکیبی که فاکس اسپورت پیش بینی کرده است امید ابراهیمی و اشکان دژاگه دو هافبک میانی تیم ملی خواهند بود و علیرضا جهانبخش در سمت راست و احسان حاج صفی در سمت چپ بازی خواهد کرد و دو مهاجم تیم ملی نیز سردار آزمون و کریم انصاری فرد هستند.  فاکس اسپورت در حالی پیش بینی کرده که تیم ملی در این بازی 2-4-4 بازی می کند که ایران در هیچ یک از بازی های پیشین با این شیوه بازی نکرده است. شیوه بازی ایران یا 1-4-1-4 بوده و یا 1-3-2-4  که البته آنالیزورهای afc هم در تحلیل های خود به این نکته اشاره می کنند در بازی های پشیین تیم ملی مهدی طارمی در خط حمله بازی می کرده البته عقب تر از سردار آزمون. بنابراین آرایش اولیه تیم ملی فوتبال ایران در زمین 1-1-4-4 بوده است.  به نظر می‌رسد فاکس اسپورت فراموش کرده است وحید امیری از محرومیت رهایی پیدا کرده است و می تواند در بازی با ژاپن تیم ملی را همراهی کند. او با توجه به اینکه بازیکن سرعتی است و در دفاع هم موثر بازی می کند به نظر می رسد در جناح چپ خط هافبک بر احسان حاج صفی ترجیح داده می شود و اگر قرار باشد در چین شرایطی احسان بازی کند احتمالا به جای میلاد محمدی در خط دفاع بازی خواهد کرد.