اراده آهنین بی.ام.ایکس سوارِ یک پا!

مستندی کوتاه و تاثیر گذار درباره دوچرخه سواری که قلب و روح بزرگی دارد. جولین مولینا، نوجوان کلمبیایی پس از اینکه پایش را در ت ......

مستندی کوتاه و تاثیر گذار درباره دوچرخه سواری که قلب و روح بزرگی دارد. جولین مولینا، نوجوان کلمبیایی پس از اینکه پایش را در تصادف با اتوبوس از دست می دهد، دست از تلاش بر نمی دارد و با اراده ای اهنین به یک بی.ام.ایکس کار حرفه ای تبدیل می شود.

تگ ها


اکستریم اسپورتس