اردوی آمادگی تیم ملی قایقرانی زنان و مردان در انزلی

انزلی- اردوی تیم ملی قایقرانی ایران با هفت قایقران مرد و هشت قایقران زن در بندرانزلی آغاز شد....

اردوی آمادگی تیم ملی قایقرانی ایران با ۱۵ قایقران زن و مرد در بندر انزلی آغاز شد. این اولین اردوی تیم ملی پس از تعطیلی اردوها به دلیل شیوع ویروس کرونا است.

تگ ها


اردوی تیم ملی قایقرانی شهرستان انزلی اردوی تدارکاتی