اردوی تیم ملی وزنه‌برداری بانوان آغاز شد

اردوی آماده سازی تیم ملی وزنه برداری بانوان ایران پس از انجام تست کرونا و نتایج منفی اردونشینان در محل کمپ تیم‌های ملی آغاز شد....

به گزارش خبرگزاری مهر، اردوی تیم ملی وزنه برداری بانوان در محل کمپ تیم‌های ملی با شرایط قرنطینه و رعایت پروتکل‌های بهداشتی آغاز شد که این مرحله از اردو تا روز ۱۹ آذر ادامه خواهد داشت.

دعوت شدگان در فضای باز فدراسیون حضور پیدا کردند و مورد استقبال علی مرادی رئیس فدراسیون، دکتر باقری نایب رئیس و منظمی نایب رئیس بانوان فدراسیون وزنه برداری قرار گرفتند.

در این جلسه با یادآوری نکات بهداشتی، بر رعایت آن توسط ورزشکاران تاکید و از تمامی حاضران در اردو تست کرونا گرفته شد که جواب آن منفی بود.

سیده الهام حسینی، پریسا جهانفکریان، فروغ یونسی، زینب شیخ حسن ارباب و پگاه لیاقت (مربی) در این اردو حضور دارند.

با برنامه ریزی قبلی آلما حسینی و ریحانه صیدی از هفته‌های آینده به اردو اضافه خواهند شد.

تگ ها


وزنه برداری تیم ملی وزنه برداری وزنه برداری بانوان