از بوسنی تا آمریکا با پدیده جدید «پارکور»

آرمین اسماعیلوویچ، پدیده 19 ساله پارکور اهل بوسنی است و پس از مهاجرت به آمریکا در چند سال اخیر اجراهای جذابش مورد توجه علاقه مندان قرار گفته است ......

آرمین اسماعیلوویچ، پدیده 19 ساله پارکور اهل بوسنی است و پس از مهاجرت به آمریکا در چند سال اخیر اجراهای جذابش مورد توجه علاقه مندان قرار گفته است. با او همراه شویم و داستانش با پارکور را از زبان خودش بشنویم.