از دست دادن پنالتی توسط آلکاراز برابر رئال مادرید/ ویدیو

آلکاراز فرصت گلزنی مقابل رئال مادرید را از دست داد....

پنالتی از دست رفته آلکاراز را تماشا می کنید.