از عصبانیت دایی تا تبعیض از نوع غبار

برنامه خارج از گود این هفته که به حواشی ورزش ایران می پردازد. عصبانیت دایی از یک خبرنگار تا بازی بانوان فوتب ......

برنامه خارج از گود این هفته که به حواشی ورزش ایران می پردازد. عصبانیت دایی از یک خبرنگار تا بازی بانوان فوتبالیست در گرد و غبار اهواز را تماشا می کنیم.

تگ ها


اخبار روز فوتبال