از فرهاد مجیدی بخاطر انتشار آن فیلم تشکر می کنم!/ ویدیو

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر نسبت به فیلم منتشر شده فرهاد مجیدی واکنش نشان داد....

دکتر جلیل محبی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر گفت: از فرهاد مجیدی بخاطر انتشار آن فیلم تشکر می کنم!