از فقر تا ثروت (1): ویدال، ریبری و آگوئرو

در مجموعه از فقر تا ثروت مسیر زندگی بازیکنان مطرح فوتبال از روزهای دشوار کودکی تا قله شهرت و ثروت با ارائه تصاویری نادر و دیدنی روایت می شود ......

در مجموعه «از فقر تا ثروت» مسیر زندگی بازیکنان مطرح فوتبال از روزهای دشوار کودکی تا قله شهرت و ثروت با ارائه تصاویری نادر و دیدنی روایت می شود.

در قسمت اول این مجموعه زندگی آرتورو ویدال، ریبری و سرجیو آگوئرو روایت شده است.

تگ ها


فوتبال