از مضرات زود جشن گرفتن!

بازیکنی در فوتبال محلات صبر نمیکند تا توپ از خط دروازه بگذرد و خوشحالی میکند ......

بازیکنی در فوتبال محلات صبر نمی‌کند تا توپ از خط دروازه بگذرد و خوشحالی می‌کند. نتیجه‌اش را ببینیم!

تگ ها


طنز ورزشی فوتبال