استثنایی ترین گل های تاریخ فوتبال با ضربه سر !

از پرواز معروف روبین فن پرسی در دیدار برابر اسپانیا تا گل های عجیب و غریب با ضربه سر از میانه های میدان، مروری بر عجیب ترین و دیدنی ترین گل های تاریخ فوتبال با ضربه سر داشته باشیم ......

از پرواز معروف روبین فن پرسی  در دیدار برابر اسپانیا تا گل های عجیب و غریب با ضربه سر از میانه های میدان، مروری بر عجیب ترین و دیدنی ترین گل های تاریخ فوتبال با ضربه سر داشته باشیم.

تگ ها


فوتبال