استرالیا 1 - شیلی 1( جام کنفدراسیون ها)

در ادامه رقبت های جام کنفدراسیون ها دو تیم شیلی و استرالیا در آخرین دیدار از مرحله گروهی را پشت سر گذاشتند ......

در ادامه رقبت های جام کنفدراسیون ها دو تیم شیلی و استرالیا در آخرین دیدار از مرحله گروهی را پشت سر گذاشتند ...

در ادامه رقبت های جام کنفدراسیون ها دو تیم شیلی و استرالیا در آخرین دیدار از مرحله گروهی را پشت سر گذاشتند. این بازی با نتیجه تساوی  1 بر 1  به پایان رسید.