استعفای حبیب کاشانی از مدیرعاملی باشگاه سایپا

مدیرعامل باشگاه سایپا از سمتش کناره‌گیری کرد....

پس از این کناره‌گیری، امیرحسین تابع جماعت به عنوان جانشین کاشانی در باشگاه سایپا منصوب شد.

تگ ها


حبیب کاشانی سایپا