استفاده از VAR آفلاین در دیدار پرسپولیس - پدیده

در دیدار امروز پرسپولیس و پدیده از VAR آفلاین استفاده می‌شود....

در دیدار امروز پرسپولیس و پدیده از VAR آفلاین استفاده می‌شود.

در بازی امروز پرسپولیس – پدیده همان طور که اشاره شد سیستم VAR مورد بررسی دوباره قرار می گیرد اما علیرضا فغانی کمک داور ویدئویی بازی گزارشی به سید مهدی سید علی داور مسابقه نخواهد داد. به واقع VAR در این بازی آفلاین است!
کمک داور ویدئویی امروز در هیچکدام از صحنه‌های بازی تاثیرگذار نیست و تنها برای آزمایش در یک بازی رسمی است.
قرار است در بازی امروز علیرضا فغانی معایب سیستم VAR ایرانی را به کمیته داوران گزارش دهد.