استفاده جالب داور از VAR؛ بخشش کارت زرد و تشدید تنبیه!/ ویدیو

روز گذشته در لیگ لهستان اتفاق خنده‌دار و عجیبی افتاد....

داور یک بازی در لیگ لهستان تصمیم خود مبنی بر دادن کارت دوم به یک بازیکن را با استفاده از VAR پس گرفت و دستور داد بازیکن خاطی به زمین برگردد. تصمیم او پس از بازگشتن بازیکن به زمین جالب بود. او کارت زرد دوم را پس گرفت و به او کارت قرمز مستقیم داد!