استقبال سیتیزن‌ها از تحقیقات یوفا در مورد فیرپلی مالی

سیتی ترسی از مورد تحقیق قرار گرفتن از سوی یوفا ندارد...

سیتی ترسی از مورد تحقیق قرار گرفتن از سوی یوفا ندارد

منچسترسیتی از آغاز تحقیقات یوفا استقبال کرده است.

به گزارش مدال، سیتیزن‌ها می خواهند به این گمانه زنی های بی پایان در خصوص وضعیت مالی این تیم پایان دهند و حاضر به همکاری با یوفا هستند.

به گزارش سایت رسمی باشگاه منچسترسیتی، این باشگاه از آغاز رسمی تحقیقات در خصوص احتمال نقض قوانین فیرپلی مالی، استقبال کرده است. گفتنی است آن‌ها تمایل دارند به شایعاتی که به خاطر هک ایمیل باشگاه و متتشر شدن اطلاعاتی در مورد قانون شکنی های مالی این باشگاه ایجاد شده، پایان دهند. در متن این بیانیه آمده است منچسترسیتی کاملا از قانونی بودن حساب های مالی در باشگاه، مطمئن و آماده همکاری با یوفا برای رفع هرگونه ابهام است.