استقبال شدید از «جو هارت» در تورین

ویدئویی دیدنی از ورود دروازبان تیم ملی انگلیس به شهر تورین در میان استقبال شدید هواداران تورینو ......

ویدئویی دیدنی از ورود دروازبان تیم ملی انگلیس به شهر تورین در میان استقبال شدید هواداران تورینو.

تگ ها


سری آ فوتبال