استقبال صفر نفری از دیدار ماشین سازی و پدیده/ ویدیو

تیم پدیده میهمان تیم ماشین سازی در شهر تبریز است....

هواداران تبریزی از دیدار تیم های ماشین سازی و پدیده استقبال نکردند و در ورزشگاه حاضر نشدند.