استقلال با دو شماره ۱۷

باشگاه استقلال در حالی شماره پیراهن بازیکنان جدید خود را اعلام کرده که در این لیست دو بازیکن شماره ۱۷ دارند ......

باشگاه استقلال در حالی شماره پیراهن بازیکنان جدید خود را اعلام کرده که در این لیست دو بازیکن شماره ۱۷ دارند ...

باشگاه استقلال در حالی شماره پیراهن بازیکنان جدید خود را اعلام کرده که در این لیست دو بازیکن شماره ۱۷ دارند.


به گزارش خبرنگار مدال، باشگاه استقلال در انتشار شماره پیراهن بازیکنان خود دچار اشتباه شده است.
این باشگاه در حالی امروز لیست شماره پیراهن بازیکنان جدید خود را اعلام کرده است که در این فهرست دو بازیکن شماره ۱۷ دارند.
طارق همام و امیر حسین کارگر هر دو با شماره ۱۷ معرفی شده اند که مشخص نیست ۱۷ واقعی استقلال کدام یک از این نفرات هستند؟