استقلال برای پرداخت مطالبات بازیکنان وام گرفت

مسئولان باشگاه استقلال برای اینکه حساب حواله‌‌هایی که به بازیکنان داده بودند را پر کنند مجبور شدند از یکی از بانک‌ها وام بگیرند....

مسئولان باشگاه استقلال برای اینکه حساب حواله‌‌هایی که به بازیکنان داده بودند را پر کنند مجبور شدند از یکی از بانک‌ها وام بگیرند.

به گزارش مدال، مسئولان باشگاه استقلال روز پنجشنبه حواله‌هایی که حامی مالی این باشگاه ( بابت مطالبات قبل) در اختیار بازیکنان گذاشته بود را از آنها گرفته و مبلغ حواله‌ها را به حساب بازیکنان واریز کردند. البته خود اسپانسر باشگاه استقلال مبالغ این حواله ها را پرداخت نکرد و مسئولان استقلال برای عمل کردن وعده خود از یک بانک مبالغی را تهیه کردند.

مسئولان باشگاه استقلال که طی هفته های اخیر تحت فشار مصاحبه بازیکنان قرار گرفته بودند از یکی از بانک‌ها وام گرفتند تا حواله های بازیکنان را نقد کنند. البته قرار است استقلالی ها به محض دریافت پول از اسپانسر در تاریخ از پیش تعیین شده مبلغ مورد نظر را برای تسویه حساب به بانک برگردانند.

مدیران استقلال به بازیکنان وعده داده اند تا پایان سال بخش اندکی از قرارداد فصل جدید آنها را هم پرداخت خواهند کرد.