استند آپ کمدی «خوزه مورینیو» پس از باخت برابر آرسنال

خوزه مورینیو سرانجام مقابل آرسنال و آرسن ونگر شکست خورد و این سوژه خوبی بود که مورینیو با طعنه های خودش گذشته آرسنال و طرفداران آرسنال را مورد نقد قرار دهد ......

خوزه مورینیو سرانجام مقابل آرسنال و آرسن ونگر شکست خورد و این سوژه خوبی بود که مورینیو با طعنه های خودش گذشته آرسنال و طرفداران آرسنال را مورد نقد قرار دهد. قسمت جدید طنز از «کله های فوتبالی» را از دست ندهید.

تگ ها


طنز ورزشی لیگ برتر فوتبال