استوری جدید فرهاد مجیدی

مربی استقلال متن جدیدی را منتشر کرد....

مربی استقلال متن جدیدی را منتشر کرد.

فرهاد مجیدی متنی را منتشر کرد.

به گزارش مدال، فرهاد مجیدی دو شب بعد از جنجال در استوری اینستاگرام خود متن زیر را منتشر کرد:

استوری جدید فرهاد مجیدی