استوری جنجالی علی انصاریان با موضوع ازدواج پرستو صالحی

مدافع اسبق فوتبال ایران در اینستاگرام خبر ساز شد....

مدافع اسبق فوتبال ایران در اینستاگرام خبر ساز شد.

علی انصاریان یک استوری جنجالی منتشر کرد.

به گزارش مدال، این فوتبالیست اسبق و بازیگر عکسی را در استوری اینستاگرام به اشتراک گذاشت که شائبه ازدواجش ایجاد شود؛ اما خبری از ازدواج او نبود و انصاریان در ادامه به پرستو صالحی که اخیرا مراسم عقدش بهم خورده بود،طعنه زد!

 

استوری جنجالی علی انصاریان با موضوع ازدواج پرستو صالحی