استوری علیرضا جهانبخش برای قائدی

علیرضا جهانبخش در استوری خود از ایرانی ها خواست برای سلامتی بازیکن استقلال دعا کنند ......

علیرضا جهانبخش در استوری خود از ایرانی ها خواست برای سلامتی بازیکن استقلال دعا کنند.
او هم چنین درخواست کرد قدر استعدادهای خودمان را بدانیم و این طور نباشد که اتفاقی رخ دهد و بعد پشیمان شویم ...

تگ ها


اخبار روز علیرضا جهانبخش فوتبال