استوکس، ماشین گلزنی جنجالی تراکتورسازی/ویدیو

گل های آنتوتی استوکس بازیکن تراکتورسازی تبریز....

نگاهی داریم به گل های آنتونی استوکس مهاجم ایرلندی تراکتورسازی.

اخبار مرتبط:

ادعای نشریه "سان": استوکس بازداشت خواهد شد!

 

تگ ها


آنتونی استوکس ویدیو ویدئو Tractor لیگ برتر خلیج فارس فوتبال