استیلی: شاید آقای فتاحی برنامه تیم امید را فراموش کرده است/ویدیو

مصاحبه اختصاصی مدال با حمید استیلی مدیر تیم ملی المپیک در حاشیه تمرین امروز را می بینید....

مصاحبه اختصاصی مدال با حمید استیلی مدیر تیم ملی المپیک در حاشیه تمرین امروز را می بینید.