اسطوره‌ای به نام «گابریل باتیستوتا»

در این ویدیو مروری داریم بر گلها و مهارتهای یکی از بازیکنان اسطورهای دنیای فوتبال به نام گابریل باتیستوتا در سالهای بازیش در سری آ ایتالیا ......

در این ویدیو مروری داریم بر گل‌ها و مهارت‌های یکی از بازیکنان اسطوره‌ای دنیای فوتبال به نام «گابریل باتیستوتا» در سال‌های بازیش در سری آ ایتالیا.

تگ ها


ویدئو فوتبال