اسطوره‌های سرخابی در قاب دربی/ ویدیو

نگاهی داریم به دربی‌های سال‌های گذشته با حضور اسطوره‌های سرخابی...

در این ویدیو دربی‌های سال‌های دور با حضور اسطوره‌های سرخابی را با هم مرور می‌کنیم.