اسلامیان: هیچ جای نگرانی درباره تیم ملی وجود ندارد!

محمود اسلامیان درباره وضعیت تیم ملی برای رقابت های جام ملت های آسیا عنوان کرد:استاد دانشگاهی داشتیم که می گفت ۹۰ درصد موفقیت یک مدیر موفق، انتخاب های خوب است ......

محمود اسلامیان درباره وضعیت تیم ملی برای رقابت های جام ملت های آسیا عنوان کرد:استاد دانشگاهی داشتیم که می گفت ۹۰ درصد موفقیت یک مدیر موفق، انتخاب های خوب است. این موضوع در همه موارد اجرایی به شکل دقیق مصداق دارد. خوشبختانه چنین روندی را به عینه در فوتبال ایران دیدیم.
وی ادامه داد: سه چهار سال پیش بود که افرادی مصمم بودند کی روش در جام جهانی سرمربی تیم ملی نشود اما خوشبختانه با حمایت صورت گرفته  او در ایران ماند و نتایج این موضوع را در میدان روسیه به عینه دیدیم. تیم ملی فوتبال با اقتدار به جام جهانی صعود کرد و در این مسابقات هم افتخار آفرید. به دنبال آن،پیام های مقام معظم رهبری باعث افتخار و مباهات جامعه فوتبال شد. فوتبال به عنوان یک الگو برای حل مشکلات اقتصادی مورد بحث قرار گرفت و در نهایت دل مردم عزیزمان در آن مقطع زمانی شاد شد. لذا این نشان می دهد که اعتقاد فدراسیون فوتبال و اعتماد به کارلوس کی روش درست بود.
عضو هیات رییسه فدراسیون فوتبال تصریح کرد: از همان ترکیه که آن مشکل برای ریاست محترم فدراسیون فوتبال به وجود آمد، کلیات بحث مربوط به سرمربی تیم ملی مورد توافق صورت گرفت. کی روش خواسته هایی دارد که این خواسته ها به صورت کلی مربوط به تیم ملی و فوتبال ایران است. او هیچ گاه خواسته شخصی نداشته است و عمدتا موارد مورد بحث او به تیم ملی برمی گردد.
وی تاکید کرد: در همین حال، هنوز خیلی رقبای ما مراحل اولیه را برای انتخاب سرمربی خود را طی نکرده اند. تاکید می کنم هیچ جای نگرانی درباره تیم ملی وجود ندارد. موضوع مربوطه هم به زودی به جمع بندی نهایی می رسد  و تیم ملی طبق برنامه تنظیمی با اقتدار راهی جام ملت های آسیا می شود.
اسلامیان خاطرنشان کرد: در راه موفقیت تیم ملی، فدراسیون همه تلاشش را کرده و پس از جام جهانی مذاکرات متعددی میان رییس فدراسیون فوتبال و آقای کی روش صورت گرفت. جزییات مربوطه هم طی هفته های گذشته مورد بحث قرار گرفته است و  در این باره اطلاع رسانی لازم صورت خواهد پذیرفت.

تگ ها


ایران فوتبال