اسکورت هواداران فاینورد به ورزشگاه توسط پلیس

طرفداران فاینورد که برای دیدار برابر سیتی به منچستر آمده بودند آنقدر در این شهر شلوغ کاری کردند که پلیس مجبور شد آن ها را تا در ورزشگاه اسکورت کند ......

طرفداران فاینورد که برای دیدار برابر سیتی به منچستر آمده بودند آنقدر در این شهر شلوغ کاری کردند که پلیس مجبور شد آن ها را تا در ورزشگاه اسکورت کند.

تگ ها


منچستر سیتی UEFA Champions League فوتبال