اسکیت بازان حرفه ای در کارخانه ساخت توربین های بادی!

رایان شکلر و دوستانش که همه از بهترین اسکیت بازان جهان محسوب می شوند در این برنامه به کارخانه بزرگ ساخت توربین های بادی رفته اند تا در یکی از بهترین لوکیشن های ممکن هنر خودشان را به علاقه مندان نشان دهند ......

رایان شکلر و دوستانش که همه از بهترین اسکیت بازان جهان محسوب می شوند در این برنامه به کارخانه بزرگ ساخت توربین های بادی رفته اند تا در یکی از بهترین لوکیشن های ممکن هنر خودشان را به علاقه مندان نشان دهند.

تگ ها


اکستریم اکستریم اسپورتس