اسکی قهرمانی جهان؛ رتبه‌های ۳ رقمی برای ایران

رتبه‌های اسکی‌بازان ایران در رشته اسپرینت مسابقات صحرانوردی قهرمانی جهان مشخص شد....


در بخش بانوان نیز سمانه بیرامی باهر در جایگاه ۹۸، فرزانه رضا سلطانی در جایگاه ۱۰۵، ساحل تیر در جایگاه ۱۰۷ و زهرا ساوه شمشکی در جایگاه ۱۰۹ قرار گرفت.

تگ ها


اسکی