اشتباه عجیب باشگاه پرسپولیس در اعلام ترکیب

سایت باشگاه پرسپولیس ترکیب این تیم را اشتباه منتشر کرد....

سایت باشگاه پرسپولیس ترکیب این تیم را اشتباه منتشر کرد.

به گزارش مدال،سایت رسمی باشگاه پرسپولیس ترکیب این تیم را اشتباه منتشر کرد تا هواداران این تیم این موضوع را در فضای مجازی سوژه کنند.

اشتباه عجیب باشگاه پرسپولیس در اعلام ترکیب