اشک شوق هوادار بارسلونا پس از ملاقات با «سرخیو بوسکت»

هوادار بارسلونا پس از ملاقات با سرخیو بوسکتس و گرفتن پیراهن او نتوانست جلوی اشکهای خود را بگیرد ......

هوادار بارسلونا پس از ملاقات با سرخیو بوسکتس و گرفتن پیراهن او نتوانست جلوی اشک‌های خود را بگیرد.

تگ ها


سرخیو بوسکتس بارسلونا لالیگا فوتبال